ATP 2021
Digital
Marketing
Transformation

Pro koho je určen 
ATP - Digital Marketing Transformation?

Digital Marketing Transformation Program je roční program setkávání se s experty a lídry různých oborů. Je učen pro seniorní management Google Partner agentur, kteří se chtějí nadále vzdělávat v marketingu a inspirovat se nejlepšími globálními profesionály.

 

Na co se účastníci
ATP
Digital Marketing Transformation
mohou těšit?

8 Workshopů

4x Round Tables

1x Off-site

Sdílení zkušeností v rámci unikátní oborové platformy

FLEXIBILITA

Vhodný výběr témat a osobností českého a globálního businessu 

 

Agency Transformation Program
2021 

Digital Marketing Transformation

17. 3.
2021

10:00-16:00

Situační Leadership - Martin Konečný

Naučte se používat v různých situacích různé styly vedení s ohledem na zkušenosti a dovednosti vašich lidí a jejich připravenost zvládnout daný úkol.  Kvalita vztahu manažera a členů týmu je úměrně závislá na tom, jak zachází s jednotlivými styly vedení. Cílem tréninku je naučit se efektivně a adekvátně zacházet se styly vedení tak, aby  se zvyšovala motivace a zkvalitnily vztahy v týmu a tím se zároveň zvyšovala jeho výkonnost.

13.04.
2021

10:00-16:00

Práce s týmem a motivace v onlinu

- Filip Kahoun

Skutečný lídr se pozná, když udeří krize. To je ta pravá zátěžová zkouška pro každého, kdo vede lidi. Cílem tohoto kurzu je poskytnout praktický návod na to, jak zvládat vedení týmu v turbulentních dobách. Dozvíte se celou řadu osvědčených tipů na to, co v krizových situacích funguje a co naopak definitivně selhává. To vše opřené o nejmodernější poznatky z oblasti psychologie a hlavně o 15+ let zkušeností lektora z TOP managementu globálních firem.

27. 4.

2021

10:00-12:00

  Storytelling for Business

- Petr Šimůnek

ROUND TABLE

26. 5.
2021

10:00-16:00

Privacy a trendy v e-commerce

- Pavel Jašek a  Dalibor Klíč

Pavel Jašek z Google CZ promluví o nutnosti a způsobech ochrany dat a soukromí ve světě, kde technologie rostou exponenciálním tempem. 
Dalibor Klíč z Google CZ představí novinky a trendy ze světa eCommerce.

28. 4.
2021

10:00-16:00

Zpětná vazba na dálku - Lukáš Koucký

Jak správně na zpětnou vazbu ( a to i v online módu) a jak s její pomocí nastavit vzájemná očekávání nám přiblíží Lukáš Koucký ze společnosti QED. Zpětná vazba je nejefektivnější rozvojový nástroj, pokud je používána správně. Zjistíte, jak prostřednictvím zpětné vazby upozornit na rozvojové oblasti a podněty k vylepšení a pojmenovat to, co bychom u jednotlivých členů týmu chtěli fixovat a posilovat.

12. 5.
2021

10:00-16:00

Jak zaujmout v onlinu - Martin Vasquez

Interaktivní a inspirativní přednáška na téma, jak do svých prezentací i v online prostředí přenést jednoduché principy, které využívají nejlepší řečníci TED Talks. Dozvíte se, jak udělat prezentaci neobvyklou a zapamatovatelnou, jak zjednodušit složité informace, jak pracovat s auditoriem, jak přinést do prezentace zaujetí a příběh.

10. 6.
2021

OFFSITE

Leadership a typologie osobnosti

- Milan Hrabovský

Originální osobnostní typologie z dílny společnosti QED vychází ze srozumitelné metafory čtyř živlů (oheň, voda, země, vzduch) pro lidské povahové rysy. Typologii je zprostředkována  pomocí dotazníku 4Elements Personality Inventory. Díky jedinečnému formátu lze uchopit toto téma jako sebepoznání a reflektovat jej i v rámci vlastního stylu leadershipu.

16. 9.
2021

10:00-16:00

Team management, rozvoj talentů a firemní kultura v době covidové

- Petr Skondrojanis + host

Tým by měl být různorodý a zároveň komplementární. Je třeba, aby si sedl lidsky a vzájemně se doplňoval. Lídr by měl sledovat, v čem jeho lidé vynikají a  vytvářet jim prostor, aby své silné stránky posilovali. Zároveň by je měl umět posouvat na pozice, kde mohou nejlépe využít svých silných stránek. 
Workshop s praktickými úkoly na téma firemní kultura a diverzita pak mj. s pomocí unikátních archetypálních karet povede Petr Skondrojanis.

22. 9.

2021

10:00-12:00

Klára Kolouchová

INSPIRATIVNÍ SNÍDANĚ

13.10.
2021

10:00-16:00

Marketing in the new normal - Petr Šmíd

---

PROSINEC
2021

10:00-13:00

TBC

Sounáležitost

- Andrea Vadkerti + host

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

ATP 2020:
Digital
Marketing
Transformation

 

REGISTRACE
JE

UZAVŘENA

__

Máte dotazy? Chcete vědět více detailů?

Kontaktujte nás!

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

CENA ZA ÚČASTNÍKA
60 000 Kč bez DPH za 1 účastnické místo
(po domluvě možnost platby pololetně)

Možnost nákupu jednotlivých workshopů

za cenu 8500 Kč bez DPH

Cena je za vždy za jednu osobu z firmy účastnící se dané akce.

8x Workshop + 1 offsite

Ad-hoc roundtables

ATP 2020
Digital
Marketing
Transformation