Vyhledat
  • Klára a Lucie

Recenze pana Karla!


Díky deštivé sobotě a neděli jsem přelouskal tu 612 stránkovou bichli a nahlédl do pro mě ne tak známého oboru. Bylo to čtivé a zajímavé, jinak bych to nedal. Pro čtenáře mimo obor IT je důležitý přiložený slovníček pojmů , bez toho bych mnohému nerozuměl . Stejně si ale budu muset ještě některé pojmy, které zpovídaní autoři běžně používají , dohledat. S doslovem Šimona Mastného se ztotožňuji , stejně jako s 10 tipy pro budování úspěšného byznysu.

Přidal bych k nim několik poznámek:

1. Rozhovory ze stěžejními osobnostmi internetové reklamy jsou odrazem konkrétní doby - etapy vývoje  tohoto IT oboru v podmínkách ČR. V kontextu evropského a světového vývoje a dané etapy vývoje IT technologií. Jako takové jsou  cenným autentickým historickým dokumentem . Zachycují historii oboru internetové reklamy a příbuzných oborů. Co by za takové dílo daly jiné obory českého podnikání. Neznám obdobnou publikaci.  Před autorkami smekám.

2. Dobře  autorkami  strukturované a kladené otázky vedou k autentickým výpovědím zpovídaných a výsledkem je kniha jako bohatý zdroj praktických zkušeností, které se dají dobře zobecnit a zpracovat do praktických návodů pro účastníky vzdělávacích akcí - protože přečíst celou publikaci je hodně náročné a při vzdělávání stejně lektorům nezbyde nic jiného, než poznatky zobecnit a konkrétními příklady z knihy pak následně výklad doplnit.

Některá ! zobecnění vyplývající  pro mne z rozhovorů.

1. Digitální agentura má  stejně jako firmy v jiných  oborech  svůj životní cyklus od zrodu až po zánik - štěpení - prodej . Vývoj struktury a počtu firem je velmi dynamický . Firmy velmi rychle vznikají a zanikají, fúzují a štěpí se a mění svá zaměření . Přizpůsobivost a rychlá reakce - to je zákon úspěchu a přežití .V každé etapě vývoje firem lze vysledovat  obecné rysy popsané v literatuře o managementu.  V IT oborech je však vývoj rychlejší, dynamičtější a podřízený rychlému vývoji technologií a trhu zákazníků a vystavený velké konkurenci včetně mezinárodní. Jedná se o produkty s vysokou přidanou hodnotou,    základním  "výrobním " faktorem jsou lidé a jejich znalosti, dovednosti a kreativita a jejich vybavenost  kvalitním a výkonným HW a SW . Díky charakteru služby je produkt dokonale internacionalizován - znalost jazyků a mezinárodního prostředí, stejně jako potřeb  zahraničních zákazníků je podstatnou dovedností, stejně jako dovednost  správného a účinného dialogu se zákazníkem. Typická je také velká fluktuace klíčových lidí a jejich snaha zakládat vlastní firmy. To je třeba stále mít na mysli při tvorbě motivačních systémů.,ale také při uzavírání smluv se zaměstnanci . ( Zákaz konkurence, ochrana know how). Neustálé vzdělávání je nutností. 

2. Ve většině firem se významněji než v jiných oborech odráží charakterové a morální vlastnosti jejich zakladatelů a topmanažerů. Je to dáno velikostí firem, způsobem vzniku firem a  rozvoje a také etapou vývoje IT, který je v rozhovorech zachycen a samozřejmě tím, jaký typ lidí do oboru vstupuje. Zajímavé také je, jak se s věkem a měnící se životní situací mění názor zakladatelů, vlastníků a TOP manažerů na vlastní firmu, metody řízení, smysl, podnikání atd. Tyto změny  motivů, vlastností a názorů klíčových osobností firem mají často zásadní dopad na firmy jako takové a na jejich podobu,vývoj a osud. Typická je linka - začátek podnikání již na VŠ - vše pro firmu- snaha o odlišení-veškerý čas pro firmu- časté společné aktivity -snaha vše řešit a ovlivňovat - až po poznání nutného správného výběru spolupracovníků-delegování - potřebu dobré personální politiky- poznání potřeby vyrovnaného životního stylu ( práce, rodina,koníčky, zdraví ).  Obor je charakterizován také nízkým průměrným věkem lidí v těchto firmách. 40 tníci už jsou kmety v oboru. To vše se přenáší i do firemní kultury a mění požadavky na podřízené.

Tolik ve stručnosti.

Děkuji za možnost se s knihou seznámit. Obohatilo mne to.

Karel Krenk , člen představenstva ČKD Kutná Hora, a.s. , personalista a jednatel firem v oblasti personálních a účetních služeb.

76 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© Copyright P2M Consulting, s.r.o., 2019 

se sídlem U Klavírky 2627/7, PSČ 150 00, Praha 5 – Smíchov

IČ: 48038938, DIČ: CZ48038938

bankovní spojení:  Fio Banka, číslo účtu: 2900696671/2010

Hledejte nás na:

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle